Vill du bli Interim Manager?

Efterfrågan på interim chefer och behov av kontinuerlig tillväxt återspeglar mycket väl kraven i vår tid. Interim chefer är erfarna proffs som löser krävande utmaningar och uppgifter. Interim chefer anlitas för att fylla kunskaps- eller resursbrister i den nuvarande organisationen där en permanent rekrytering inte är möjlig. Användning av interim chef erbjuder en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Den ger nödvändig erfarenhet och kompetens till organisationen. Trenden på arbetsmarknaden är att allt fler jobb blir projektartade eller på deltid.

Interim-chefens huvudsakliga värde ligger ofta i att skapa nytt. Företaget kräver en ny riktning, nya idéer, know-how eller en ny företagskultur. Situationer där interim chefer kan användas är ändring av säljorganisationens fokus (verksamhet blir alltmer digitaliserad och övergår från traditionell handel till e-handel). När förändringsfasen är över, försäkrar interim chefen att aktiviteten övergår från förändringsmotståndet och sorgskedet mot en ny företagskultur.

Målet med projektbaserad användning av interim chefer är att anlita en operativ ledning för kritiska projekt eller processer. Målen är tydliga och personens profil som anlitas är känd. Specialkompetens spelar ofta en viktig roll. Påbörja export, genomföra krävande byggprojekt, saneringsprojekt eller samarbetsförhandlingar är typiska projekt för en interim chef.

Målet med användning av en “överkvalifiserad” interim chef är att erbjuda en lösning för ett akut- eller kommande behov. Behovet kan uppstå plötsligt och företaget behöver snabbt en kvalificerad ledare att ersätta en erfaren person.