Interim Management
En lösningen för företagets alla behov.
Direct Search
Vi hittar nyckelpersonerna
Vi kombinerar organisationernas särskilda behov med erfarenheten på marknaden och specialistkunnande.

Om oss

 

Professionell

Lämplig person med lämplig bakgrund.

Pålitlig

Vi gör det vi lovar.

Verksamheten

Baserad på att uppnå konkreta resultat och fatta beslut.

Riskhantering

Minimera riskerna i samband med rekrytering.

Skräddarsydd

En flexibel lösning för alla kundbehov.

Partnerskap

Vi är en långsiktig partner.

Expert

En erfaren specialist garanterar framgång.

Flexibel

Kundanpassade lösningar.

Kostnadseffektiv

Projekten genomförs snabbt.

Snabb

Arbetet inleds omedelbart

Självständig

Vi kommer med de bästa alternativen.

Säkerhert

Vi ger en kvalitetsgaranti för vår verksamhet.

Interim management

Talent Pro

Vi har en pool som omfattar hundratals erfarna specialister inom alla branscher. Denna pool uppdateras kontinuerligt. Vi kan reagera snabbt till förändrade kundbehov. Vi ger en garanti på kunskapsnivån för de interim chefer vi förmedlar. För alla våra kunder kommer vi med en skräddarsydd och kostnadseffektiv lösning. Via oss hittar du en lösning för både små, medelstora och stora företag, oavsett bransch.

Vår Service

Talent Pro Interim Management koncept hjälper våra kunder att utveckla, omorganisera, omstrukturera eller sanera sin verksamhet för att säkerställa den framtida tillväxten. Vår Interim Manager, med sin omfattande erfarenhet, kommer med nya idéer och metoder för att utveckla verksamheten. Vid företagens ägar- och  generationsbyten är vi en pålitlig partner för att säkerställa genomförandet av omstruktureringen.

Direct Search

Executive Talent

Genom direct search söker vi och hittar nyckelpersoner med visioner, motivation och förmåga att agera enligt företagets värden. Vår policy är att söka nyckelpersonerna, diskret och konfidentiellt.

Vi går igenom er företagskultur, era värden, er strategi och fastställer tillsammans hurudan typ ac chef och nyckelperson vi söker till ert företag.

Utgående från denna information, våra omfattande nätverk samt våra moderna verktyg, kan vi hjälpa ditt företag att få de bästa kandidaterna på rätt plats.

Talent Combination Search

Ett effektivt sätt att söka nyckelpersoner och experter när sökningen är öppen. I denna sökprocess, kombinerar vi de bästa sidorna av direct search med sökning via media. vi söker samtidigt kandidaten från våra nätverk med hjälp av moderna verktyg och kompletterar sökprocessen genom att använda olika medier som rekryteringskanal. På detta sätt hittar vi snabbt lämpliga till olika uppgifter i ditt företag.

 

Team

 

Jan Bjugg

Senior Partner

Jukka Tuli

Executive Consultant

Leif Backman

Executive Consultant

Carl Nykopp

Executive Consultant

Jan Ahlroth

Executive Consultant

Timo Mehto

Executive Consultant

Tanja Kailajärvi

Researcher

Janne Mattila

Researcher

Petri Nordlund

Executive Consultant

Aki Peiju

Executive Consultant

Taru Lehto

Interim Researcher

Mae Lehto

Researcher

+358 40 160 1008